АЛТАНГЭРЭЛ АМАРЗАЯА

ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга

Боловсрол
1970 - 1980 Говь-Алтай аймаг 1-р сургууль
1980 - 1982 Улаанбаатар хот, АУДуС
2000 - 2004 Улаанбаатар хот, БХИС

Боловсрол зэрэг
Бакалавр

Туршлага
1982 - 1992 Говь-Алтай аймаг Цээл сумын Яслийн эрхлэгч
1992 - 1996 Говь-Алтай аймаг Цээл сумын ИТХТ-ийн нарийн бичгийн дарга
1996 - 2000 Говь-Алтай аймаг Цээл сумын Хүн эмнэлэгт амбулатори бага эмч
2005 - 2019 Говь-Алтай аймгийн ИТХТ-ийн ажлын албаны ахлах мэргэжилтэн
2019 - одоог хүртэл Аймгийн ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга

Гавъя Шагналууд
1985 Тэргүүний Залуу алтан медаль
1999 Эрүүлийг хамгаалахын тэргүүний ажилтан цол тэмдэг
2007 Нутгийн удирдлагын тэргүүний ажилтан
2010 Сонгуулийн байгууллагын Тэргүүний ажилтан цол тэмдэг
2011 Алтангадас одон
2012 НӨУБ-ын Шилдэг ажилтан цол тэмдэг
2006 Их Монгол Улс байгууллагдсаны 800 жилийн ойн медаль
2000 Үйлдвэрчний эвлэлийн хүндэт медаль