Аюурзана Пүрэвсүрэн

ИТХ-ын Тэргүүлэгч, ИТХ-ын Төлөөлөгч

Боловсрол
1980 - 1990 Говь-Алтай, Есөнбулаг сумын 1 дүгээр сургууль
1996 - 1999 Улаанбаатар хот, СЭЗДС
2001 - 2002 ХБНГУлс ММА

Боловсрол зэрэг
Бакалавр

Туршлага
1999 - 2000 Говь-Алтай СХЗТөв Баталгаажуулалт эксперт
2000 - 2001 Говь-Алтай, Есөнбулаг сум, ЗДТГ Засаг даргын орлогч
2003 - 2012 Говь-Алтай, ШҮГазар дарга
2015 - 20