Орон нутгийн өмчийн алба нийт 8

Сургалт зохион байгуулагдлаа.
2015-04-24 15:12
Монгол Улсын Засгийн газрын 2012 оны 146 дугаар тогтоолоор цахим мэдээллийн сангийн аюулгүй байдал, найдвартай ажиллагааг хангах, цахим хэлбэрээр мэдээлэл солилцох зорилгоор төрийн байгууллагуудад байршиж байгаа цахим бүртгэл мэдээллийн санг "Үндэсний дата төв"..
2015 онд хувьчлах хөрөнгийн жагсаалтыг баталж, худалдах доод үнийг тогтоолоо.
2015-04-17 14:33
Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2015.04.16-ны өдрийн хуралдаанаар Орон нутгийн өмчийн албанаас дараахь асуудлуудыг хэлэлцүүлэн шийдвэрлүүллээ.1. 2015 оны хувьчлах хөрөнгийн жагсаалтыг батлуулж, худалдах доод үнийг тогтоолголоо.2. Орон нутгийн өмчит байгууллаг..
Орон нутгийн өмчийн алба
2014-12-10 19:33
Орон нутгийн өмчийн бүртгэл хөтлөлт, эзэмшилт, эдэлгээний хугацааг уртасгах, сайжруулах, түүнд тавих хяналтыг өндөржүүлэн, үр ашгийг дээшлүүлэх, орон нутгийн өөрийн өмчийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах нь албаны гол зорилго юм. Аймгийн ИТХ- ын дэргэдэх Орон нутгий..