ЦАУЗБСК нийт 4

Цагаатгалын нөхөх олговрыг гардуулан өглөө.
2019-06-18 16:46
Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгчдийг цагаатгах, тэдэнд нөхөх олговор олгох тухай хуулийн 13 дугаар зүйл, Монгол Улсын Засгийн газрын 1998 оны 2 дугаар сарын 18-ны өдрийн 21 дүгээр тогтоолын хавсралтын 4 дүгээр заалтын дагуу нөхөх өлгөврын нэхэмжлэлээ бүрдүүлсэн..
Цагаатгалын нөхөн олговрыг гардуулан өглөө.
2015-12-30 16:59
Аймгийн Цагаатгах ажлыг удирдан зохион байгуулах салбар комисст 2015 онд 3 иргэн "Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгчдийг цагаатгах, тэдэнд нөхөх олговор олгох тухай" хуулийн хүрээнд 3 иргэн нөхөн олговор авахаар материал бүрдүүлж ирүүлснээс Есөнбулаг сумын иргэн..
Цагаатгах ажлыг удирдан зохион байгуулах салбар комисс 25 жилд
2015-11-24 15:24
Говь-Алтай аймгийн ЦАУЗБ салбар комисс байгуулагдснаасаа хойш “Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгчдийг цагаатгах, тэдэнд нөхөх олговор олгох тухай” хуулийн хэрэгжилтийг бүрэн хангах, энэ асуудлаар материалаа бүрдүүлж амжаагүй нэхэмжлэгчдэд туслах, урьд өмнө матери..
Цагаатгалын нөхөн олговрыг гардуулан өглөө.
2014-10-15 15:11
Аймгийн Цагаатгах ажлыг удирдан зохион байгуулах салбар комисст 2014 онд 3 иргэн "Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгчдийг цагаатгах,тэдэнд нөхөх олговор олгох тухай" хуулийн хүрээнд 3 иргэн нөхөн олговор авахаар материал бүрдүүлж ирүүлснээс Есөнбулаг сумын иргэн Г.Б..